top of page
                    Julenissen er fra Tyrkia

I Norge tror mange at julenissen kommer fra Nordpolen, mens andre tror på den gamle fjøsnissen.  I Drøbak sier man at nissen kommer derfra, og at han ble født under en stein for mange hundre år siden. 

Rovaniemi i Finland er trolig det stedet som med størst suksess har gjort krav på julenissen. Her har julenissen kontor i sin egen lille by, og nisse-turister flys inn i tusentall hvert år. 

Det finnes altså mange kommersielle aktører som gjerne vil tjenes penger på julenissen, men den egentlige opprinnelsen til julenissen var en hjertegod erkebiskop fra Demre i Tyrkia. 

 

På tyrkisk kalles kalles han i dag for  Noel Baba (Fader Jul), og han levde fra ca år 274 til 348 e.Kr. 

Han gikk i sin onkels fotspor, og utdannet seg til prest. Dette var i en tid hvor

kristendommen måtte slåss mot hedenskapen, og en tid satt Nicholas også i fengsel og ble torturert for sin tro. 

Nikolas var en hjertegod mann med stor omsorg for barn og fattige. Da han arvet store midler etter sin far, brukte han alt på å hjelpe de fattige. 

Det finnes mange sagn om St Nicholas, men det mest kjente er trolig dette: 

En mann var svært fattig og aleneforsørger for sine 3 døtre. Han var så fattig at han ikke engang hadde vinduer i huset sitt. Det var tid for at eldstedatteren skulle gifte seg, men mannen hadde ingen medgift å gi. En kveld han satt i huset sitt var han veldig fortvilet og ba til Gud.

Tilfeldighetene ville at Nicholas gikk forbi, og han hørte mannens bønn om hjelp. Nicolas tok en liten pung med gull i, og kastet denne inn i rommet til mannen. Mannen ble veldig lykkelig.

Året etter var det datter nr 2 som skulle giftes bort, og det samme gjentok seg.  Mannen ba om hjelp, og på samme måte som året før så landet det en pung med gull i rommet. 

Mannen hadde fått mer penger enn hva som var nødvendig for medgiften, og siden denne vinteren var veldig kald brukte han noen av  pengene til å sette inn vinduer i huset, slik at han og yngstedatteren slapp å fryse. 

Da tiden kom for at yngstedatteren også skulle giftes bort, satte mannen seg ned og ba igjen om hjelp. Imidlertid var det nå vinduer i huset, og Nicholas kunne ikke kaste pungen med gull inn på samme måte som før. Løsningen ble derfor å klatre opp på taket og slippe pungen ned gjennom pipa. 

Det sies at dette er grunnen til at man sier at nissen kommer gjennom pipa. 

Nicholas ble gjort til helgen kort tid etter sin død. Og siden den gang har mer enn 3000 kirker blitt viet til han over hele Europa. St. Nicholas blir sett på som en av de viktigste helgenene i både den katolske og i den ortodokse kirken.

Nicholas døde den 6. desember, og denne dagen feires fremdeles i mange land, blant annet Nederland og Belgia.  Kvelden før setter barn en sko eller en strømpe ved peisen, og morgenen etter ligger det en gave der fra selveste julenissen ( kalles Sinterklaas i disse landene)

6. desember er også oppført i norske kirkekalender som Nilsmesse.

                 St. Nicholas av Myra (ca 274 - 348 e.Kr)

St.Nicholas er også kjent som Nicolaus, Nicolas, Nikolai, Nicholas, Niklas, Nicola, Klaus, Claus, Klaes, Claes, Nils og Mikulas.

bottom of page