top of page

                    Flere flyvninger i 2018 

Det forventes merkbar økning i turismen fra Norge til Tyrkia i 2018. Etter at det de siste to årene har vært en dramatisk nedgang i turister fra Norge, har charteselskapene nå satt opp flere turer i kommende år. 

Tui har økt kapasiteten med 25% og Ving har økt med 50 % i forhold til 2017.

Det vil likevel ikke komme i nærheten av toppåret 2013, men vi gleder oss over at trenden har snudd og at Tyrkia er på full fart oppover igjen som feriemål for nordmenn. 

bottom of page